tank-vervaning

Tankvervanging

Indien bij inspectiewerkzaamheden blijkt dat tank(s) worden afgekeurd kunnen wij zorgdragen voor het vervangen, verbeteren dan wel aanpassen van dergelijke installaties.

Ook voor het op milieu verantwoorde wijze amoveren van opslagtanks kunnen wij zorgdragen. Inclusief uitvoering van verplicht gesteld bodemonderzoek en afgifte van de benodigde Kiwa tanksaneringscertificaten.