Tankplaatsing

Belangrijk onderdeel bij het verzorgen van tankinstallaties is de plaatsingsfase. Het is immers van het grootste belang de kwalitatief hoogwaardige tanks zonder beschadiging op de juiste plaats van bestemming te krijgen. Bij bovengrondse tanks wordt dit gedaan door de inzet van goed materieel en begeleiding door vakkundig personeel. Ondergronds is dit een kwestie van doorlopen van de verschillende testfasen zoals door Kiwa opgesteld, hierbij te denken aan afvonken van de tankbekleding voorafgaand aan plaatsing, verrichten van stroommetingen tijdens de installatiefase, uitvoeren dichtheidsproef en verrichten  van nacontroles voorafgaand aan inbedrijfstelling.

 

tankplaatsing tank