Tankontwerp

In het offerte-stadium wordt de voorgenomen tankinstallatie door ons getoetst aan de huidige regelgeving zoals omschreven in de betreffende KIWA en PGS beoordelingsrichtlijnen.

Belangrijk is dat de eindgebruiker ervan bewust is dat een tankinstallatie meer is dan alleen het leveren van een tank en het daarop aansluiten van leidingwerk. Voor afgifte van een installatiecertificaat dient de opstelplaats eveneens te voldoen van de gestelde eisen, te denken aan afdoende verharding, brandveiligheid ten opzichte van gebouwen, productbestendigheid, vloeistofdichte voorzieningen etc, etc.

De hele installatie dient qua ontwerp te zijn afgestemd aan de daarvoor geldende eisen.

In afwijkende situaties wordt in overleg met KIWA Nederland, afdeling certificatie en de gemeentelijke instanties een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) opgesteld.

 
tankontwerp 1 tankontwerp 2