Tankinspectie

Opslagtanks dienen regelmatig te worden geïnspecteerd op de goede staat van onderhoud. De inspecties hebben betrekking op het voorkomen van corrosie (roesten) van de tank. Corrosie kan van binnenuit optreden, dit gebeurt meestal doordat er (condens)water in de tank is gekomen. Na verloop van tijd wordt dit water zuur waardoor het de metalen binnenwand aantast. Daarom moet jaarlijks een inspectie plaatsvinden op de aanwezigheid van water in de tank. Eventueel aanwezig water moet direct worden verwijderd om aantasting van binnenuit te voorkomen. Als een tank vijftien jaar oud is dient deze opnieuw door of namens KIWA gekeurd te worden. De keurende instantie zal bij goedkeuring een bewijs van goedkeur afgeven. Dit bewijs moet ten behoeve van een mogelijke milieucontrole in het logboek van de installatie ingevoegd te worden.

Periodiek onderhoud is verplicht gesteld op grond van de daarvoor geldende regelgeving. (PGS 28 / PGS 30)

.

inspectie-bovengronds  inspectie