Landbouwunits

Voor agrariërs is op dit moment het besluit landbouw van toepassing. Het Ministerie van VROM heeft de regels aangepast, wat betrekking heeft op de installatie van brandstof opslagtanks.

Eisen

Belangrijke eisen in dit besluit zijn dat de tanks in gebruik genomen vóór 1 juni 1996, waarvan de eerste in gebruik datum onbekend is en waarop geen mangat of inspectie opening aanwezig is, uiterlijk vóór 1 juni 2011 buiten gebruik gesteld moet zijn en vervangen worden door een KIWA gekeurde brandstofopslagtank inclusief installatiecertificaat.
Na deze datum riskeert men een boete!

Bij ons bedrijf kunt U terecht voor uw nieuwe brandstofopslagtank, die voldoet aan alle eisen. Zo wordt iedere tank voorzien van een vulpunt met mechanische overvulbeveiliging, tankontluchtingsleiding, peil-/water afnameleiding met peillint. Tevens wordt de installatie voorzien van een opgebouwde pompunit. De pompunit wordt samengebouwd op basis van een door U op te geven pompspecificatie.

Plaatsing

Voorafgaand aan het plaatsing verzorgen van een verplichte melding bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de betreffende gemeente. Bij de tank ontvangt U een KIWA tankcertificaat en tankinhoudstabel. Voor de nieuwe tankinstallatie wordt na uitvoering montage een KIWA installatiecertificaat conform de BRL-K 903/07 afgegeven. Het afvoeren van de bestaande brandstof tankopslag zonder  keurmerk bestaat ook tot de mogelijkheid.

Wij kunnen het hele project regelen: van aanschaf van Uw tank met KIWA certificaat en installatiecertificaat, tot plaatsing en eventueel het vullen van Uw brandstoftank. 

 

Voorbeeld

landbouwunits