Bestaande tanks

 
Voldoet uw opslagtank aan de huidige regelgeving? Onderstaand enkele aandachtspunten waaraan een KIWA gekeurde tankinstallatie tenminste dient te voldoen:

 •  Is Uw opslagtank gedurende de afgelopen 15 jaar door of namens KIWA gekeurd?
 • Beschikt U over een KIWA-installatiecertificaat en een tankcertificaat?
 • Is Uw opslagtank op voldoende afstand van gebouwen e.d. geplaatst?
  (Stalen tanks minimale afstand tot gebouwen = 0,25 meter / minimale afstand tot aan erfgrens 0,75 meter)
 • Is de tank rondom afgeschermd tegen aanrijden d.m.v. een zgn. aanrijdbeveiliging ?
 • Is de tankinstallatie uitgerust met een brandblustoestel met een blusequivalent van minimaal 6 kg?
 • Wordt de tank minimaal 1x per jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water en sludge?
 • Worden alle controles, certificaten, reparaties, enz. vastgelegd in een logboek?
 • Gebruikt U steeds brandstof van gegarandeerde en constante kwaliteit?
 • Is Uw tankinstallatie effectief beschermd tegen tankvervuiling?
  (Bij voorbeeld door inbouw van Cim-Tek brandstof vuil filters dan wel Fuel Mag units)

Wanneer de installatie voldoet aan bovenvermelde punten loopt U geen onnodige milieu risico's. Wanneer Uw installatie op 1 of meerdere punten aangepast dient te worden, dan helpen wij U graag verder!

 

 

 

bestaande tanks